Strona główna Rekrutacja Terminarz rekrutacji


Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ORAZ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1 TURA – GŁÓWNA - ZAKOŃCZONA

 
 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie IRK oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 14 czerwca (poniedziałek)
do 8 lipca (czwartek)
Termin na wprowadzania przez kandydatów wszystkich danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK 
do 8 lipca (czwartek) do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 8 lipca (czwartek) 
do godz. 14.00
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS 
do 9 lipca (piątek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
12 lipca (piątek)
WYNIKI
Wyniki
15 lipca (czwartek) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 1 
21 lipca (środa) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 2 
26 lipca (poniedziałek)
 o godz. 13:00
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów 1 
od 16 lipca (piątek) do
20 lipca (wtorek)
Termin wpisów 2 (rezerwowe) 
od 22 lipca (czwartek) do
 24 lipca (sobota)
Termin wpisów 3 (rezerwowe) 
od 27 lipca (wtorek) do
 28 lipca (środa)

 

 

2 TURA – DODATKOWA NA WYBRANE KIERUNKI - W TRAKCIE

lista kierunków objętych dodatkowym naborem, znajduje się na TUTAJ

 
 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 15 lipca (czwartek) 
do 12 września (niedziela)
Termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK 
do 12 września (niedziela)
 do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 10 września (piątek)
do godz. 14.00
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych przez COS 
do 13 września (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
13 września (poniedziałek)
WYNIKI 
Wyniki (określenie list przyjętych i list rezerwowych) 
15 września (środa) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 1 
20 września (poniedziałek) o godz. 13:00
Wyniki z list rezerwowych 2 
23 września (czwartek) o godz. 13:00
WPISY NA STUDIA 
Termin wpisów 1  
od 16 września (czwartek) do
18 września (sobota)
Termin wpisów 2 
od 21 września (wtorek) do
22 września (środa)
Termin wpisów 3 
od 24 września (piątek) do
25 września (sobota)
 

 

3 TURA – DODATKOWA

 
 
REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych* 
od 15 września (środa) 
do 10 października (niedziela)
termin wprowadzania przez kandydatów danych (np. wyników matury) oraz wczytywania dokumentów (egzamin dojrzałości, matura zagraniczna, dyplomy potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach i konkursach) - do systemu IRK
do 10 października (niedziela) 
do godz. 23:59
Termin na składanie portfolio kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek arteterapia
do 8 października (piątek)
do godz. 14.00
Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych 
do 11 października (poniedziałek)
Egzamin z języka polskiego (dla cudzoziemców), test z język angielskiego (dla zagranicznych matur bez języka angielskiego – na kierunek filologia angielska) 
11 października (poniedziałek)
WYNIKI
Wyniki
12 października godz. 15:00 
WPISY NA STUDIA
Termin wpisów  
od 13 października (środa)  do
14 października (czwartek) 
 
*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji. 
 
TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Terminarz rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się - 16 lipca 2021 r. (otwarcie systemu IRK)

SKładanie wymaganych dokumentów w siedzibie COS - 16.07 - 30.09. 2021 r.

Zakończenie rekrutacji - 30 września 2021 r. 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

NABÓR GŁÓWNY

REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie IRK oraz składanie przez kandydatów dokumentów w COS 
od 1 września (środa)
do 13 wrzesnia (poniedziałek)
Rozmowy kwalifikacyjne
23 wrzesnia (czwartek)
24 września (piątek)
WYNIKI
Termin ogłoszenia wyników
30 września (czwartek) o godz. 15:00
WPISY NA STUDIA
Termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego 
od 1 października (piątek) do
14 października (czwartek)
Termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej
15 października

 

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

(będzie uruchomiony wtedy, gdy nie zostanie wykorzystany limit miejsc)

REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE
 
Zgłoszenia w systemie IRK oraz składanie przez kandydatów dokumentów w COS 
od 1 października(piątek)
do 6 października (środa)
Rozmowy kwalifikacyjne
8 października (piątek)
WYNIKI
Termin ogłoszenia wyników
11 października (poniedziałek) o godz. 15:00
WPISY NA STUDIA
Termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego
od 12 października (wtorek) do
25 października (poniedziałek)
Termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej
26 października (wtorek)