Uczelniana Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych jest ciałem doradczym,  służącym radą i pomocą pracownikom, doktorantom i studentom UIK w rozstrzyganiu wątpliwości etycznych związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań naukowych.