Strona główna Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

 

 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie podniesiona do rangi uniwersytetu

 

Zgodnie z Dekretem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ, w sprawie zmiany nazwy Uczelni, od 1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie zmienia nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanegow sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk.

Z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września 2023 r. era Akademii Ignatianum w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października 2023 r. wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, powiedział Rektor Uczelni, ksiądz profesor Tomasz Homa SJ.

Ambicją Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie jest stać się wiodącym jezuickim ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Do osiągnięcia tego celu przybliżają Uczelnię wyniki ostatniej ewaluacji dyscyplin uprawianych w Ignatianum. W ewaluacji za lata 2017-2021 wszystkie dyscypliny należące do dziedzin - nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, otrzymały wysokie kategorie: filozofia – kategorię A, nauki o kulturze i religii – kategorię A, pedagogika – kategorię A, nauki o polityce i administracji – kategorię B+ i psychologia – kategorię B+. W konsekwencji, Akademia otrzymała uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w powyższych pięciu dyscyplinach.

W związku z utworzeniem w polskim systemie szkolnictwa wyższego „nauk o rodzinie” jako nowej dyscypliny i zarazem dziedziny nauki, Ignatianum wystąpiło do Rady Doskonałości Naukowej z wnioskiem o przyznanie uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w tej dyscyplinie i dziedzinie, biorąc pod uwagę długoletnie badania tego zagadnienia prowadzone w naszej Uczelni i uzyskała takie uprawnienia.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 odbędzie się 6 października 2023 r. Rozpocznie się o godz. 10:00 Mszą św. celebrowaną w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, której będzie przewodniczył Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Dalsza część uroczystości odbędzie się w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ w budynku głównym Uczelni.

Dla nas, całej społeczności Ignatianum, będzie to Inauguracja szczególna, gdyż Uniwersytet Ignatianum w Krakowie ma zaszczyt wejść do grona polskich uczelni uniwersyteckich, podkreślił ksiądz Rektor Tomasz Homa SJ, prof. UIK.

 

Piotr Ufnal

Rzecznik prasowy