Strona główna Jednostki Międzywydziałowe Uniwersytet Trzeciego wieku


Uniwersytet Trzeciego wieku

W naszym społeczeństwie osoby w wieku 50+ posiadają duży potencjał rozwojowy. Są kompetentne w wielu dziedzinach, mają życiowe doświadczenie, wpływają nie tylko na własne rodziny, ale także na społeczeństwo. Seniorki i seniorzy są także zdolni do studiów i nierzadko je podejmują. Dla nich dnia 13 października 2009 r. zainaugurowaliśmy w Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW).

Człowiek – Religia – Kultura – Społeczeństwo

Ignatianum (AIK) jest uczelnią prowadzoną przez jezuitów. Dużą wagę przywiązujemy do wartości, w szczególności do pierwszeństwa „być” przed „mieć”. Zajęcia na UTW obejmują wykłady, udział w dowolnie wybranych konferencjach, imprezach kulturalno-artystycznych. Z oferty UTW można korzystać na różne sposoby, zadowalając się np. samymi wykładami lub poszerzając także swoją formację kulturalną i religijną.

 

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku AIK

dr Leszek Gęsiak SJ

 

 

Kontakt:

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Kopernika 26, 301 - 501 Kraków

utw@ignatianum.edu.pl

 

tel: 123 999 521