Władze

W związku z Zarządzeniem nr 83/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia nr 76/2019/2020 Rektora AIK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 do dnia 30 czerwca 2020 r. wszystkie dyżury odbywają się drogą elektroniczną.

 

 Dziekan Wydziału Filozoficznego
 Akademii Ignatianum w Krakowie
 dr hab. Tomasz Homa, prof. AIK

 dziekanwf@ignatianum.edu.pl   

 Dyżur semestr letni 2019/2020:

 środa godz.  11:00 – 12:00

 

 

             

  

 Prodziekan ds. Ogólnych
 Wydziału Filozoficznego 
 dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK

 andrzej.gielarowski@ignatianum.edu.pl

 Dyżur - semestr letni 2019/2020:

 czwartek: godz. 11.30 - 12.30

 

 

 

 

 Prodziekan ds. Studenckich
 Wydziału Filozoficznego
 dr Krzysztof Duda

 krzysztof.duda@ignatianum.edu.pl

 Dyżur - semestr letni 2019/2020:

 środa: godz. 16.30 - 17.30