Władze

   W semestrze letnim r. ak. 2021/2022 dyżury odbywają się po wcześniejszym ustaleniu drogą elektroniczną.

 

dr hab. Tomasz Homa, prof. AIK Dziekan Wydziału Filozoficznego
 Akademii Ignatianum w Krakowie
 dr hab. Tomasz Homa, prof. AIK

  dziekanwf@ignatianum.edu.pl   

 

 

 

             

  

dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK Prodziekan ds. Ogólnych
 Wydziału Filozoficznego 
 dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK

  prodziekanwf@ignatianum.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Prodziekan ds. Studenckichdr Krzysztof Duda
 Wydziału Filozoficznego
 dr Krzysztof Duda

 

  prodziekan.studenciwf@ignatianum.edu.pl