Władze i Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego 

dr Jacek Bielas

Termin dyżuru w semestrze letnim 2019/2020:

wtorek: godz. 13.30-15.00, pok. 346

e-mail: jacek.bielas@ignatianum.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. ogólnych

dr Kamil Jezierski

Termin dyżuru w semestrze letnim 2019/2020:

wtorek: godz. 9.00, pok. 346

e-mail: kamil.jezierski@ignatianum.edu.pl

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii ds. studenckich

dr Katarzyna Sikora

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2019/2020:

środa: godz. 13.00 - 14.00  (dla studentów studiów stacjonarnych), pok. 346

dla studentów niestacjonarnych w terminach: 6 , 19, 27 marzec, 3, 17 kwiecień, 22 maj, 5, 12 czerwiec, o godzinie 16.00 - 16.45 w pok. 346

e-mail: katarzyna.sikora@ignatianum.edu.pl

 

Rada Instytutu Psychologii  w roku akademickim 2019/2020

Dziekan Wydziału Filozoficznego: dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Dyrektor Instytutu Psychologii: dr Jacek Bielas

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Studenckich: dr Katarzyna Sikora

 Kierownicy Katedr:

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. nadzw.

dr Tomasz Grzegorek

dr Łukasz Michalczyk

ks. dr Jacek Prusak SJ

dr Małgorzata Steć

Przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych:

ks. prof. dr hab. Stanisław Głaz SJ

dr hab. Ryszard Stocki, prof. nadzw.

Przedstawiciel pracowników dydaktycznych:

dr Kamil Jezierski

Przedstawiciel pracowników administracyjnych: 

mgr Maria Sołtys

Przedstawiciele studentów:

Justyna Kaczmarska

Patryk Szopa