Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHOLOGII

dr Jacek Bielas

e-mail: jacek.bielas@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze zimowym 2021/2022:

dyżur stacjonarny, wtorek 13:30-14:30, pok. 308

 

ZASTĘCPA DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII DS. OGÓLNYCH

dr Kamil Jezierski

e-mail: kamil.jezierski@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze zimowym 2021/2022:

dyżur stacjonarny w sprawach dydaktycznych  poniedziałek 9:15-9:45 w pokoju katedry

dyżur on-line środa 9:15-9:45 za pośrednictwem Teams.


 

ZASTĘCPA DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII DS. STUDENCKICH

dr Katarzyna Sikora

e-mail: katarzyna.sikora@ignatianum.edu.pl

Terminy dyżurów w semestrze zimowym 2021/2022:

dyżur stacjonarny w poniedziałki 18.15 - 18.45 w pok. 308 po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną

dyżur zdalnie w piątki 18.00-18.30 na MsTeams po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną

 

 

RADA INSTYTUTU PSYCHOLOGII:

Dziekan Wydziału Filozoficznego: dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Dyrektor Instytutu Psychologii: dr Jacek Bielas

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Ogólnych: dr Kamil Jezierski

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Studenckich: dr Katarzyna Sikora

Kierownicy Katedr:

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. nadzw.

dr Tomasz Grzegorek

dr Łukasz Michalczyk

dr Krzyszstof Nowakowski

ks. dr Jacek Prusak SJ

dr Małgorzata Steć

dr Beata Winnicka

 

Przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych:

ks. prof. dr hab. Stanisław Głaz SJ

Przedstawiciel pracowników dydaktycznych:

dr Kamil Jezierski

Przedstawiciel pracowników administracyjnych: 

mgr Maria Sołtys

Przedstawiciele studentów:

Justyna Kaczmarska

Jan Machejek