Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU PSYCHOLOGII

dr Jacek Prusak SJ

e-mail: jacek.prusak@ignatianum.edu.pl

ermin dyżuru w semestrze letnim 2023/2024:

wtorek 10.00-11.00 po wcześniejszym umówieniu się pok. 108

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII DS. OGÓLNYCH

dr Krzysztof Nowakowski

e-mail: krzysztof.nowakowski@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze letnim 2023/2024:

wtorek 13.00-13.30 (zdalnie MS Teams) i 13.30-14.00 (p.108)

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII DS. STUDENCKICH

dr Kaja Szarras-Kudzia

e-mail: kaja.szarras-kudzia@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze letnim 2023/2024:

dyżur stacjonarny: poniedziałki 9:15 – 9:45, pok. 108

dyżur zdalny: piątki 11:30 – 12:00, MsTeams

Proszę o wcześniejsze umówienie się drogą mailową.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość spotkania w innym terminie.

 

Office hours on-site: Mondays, 9:15 - 9:45, room 108

Office hours online: Fridays, 11:30 – 12:00, MsTeams

Please make an appointment in advance by e-mail.

 

In justified cases, it is possible to schedule a meeting outside the office hours.

 

RADA INSTYTUTU PSYCHOLOGII:

Dyrektor Instytutu Psychologii: dr Jacek Prusak SJ

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Ogólnych: dr Krzysztof Nowakowski

Zastępca  Dyrektora  Instytutu ds. Studenckich: dr Kaja Szarras-Kudzia

Kierownicy Katedr:

prof. dr hab. Stanisław Głaz SJ

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

dr hab. Stefan Frydrychowicz, prof. Uczelni

dr Tomasz Grzegorek

dr Kamil Jezierski

dr Łukasz Michalczyk

dr Krzysztof Nowakowski

 

Przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych:

dr Krzysztof Kwapis

dr Anna Rybka

Przedstawiciel pracowników dydaktycznych:

mgr Anna Schab-Przybycień

Przedstawiciel pracowników administracyjnych: 

mgr Maria Sołtys

Przedstawiciele studentów:

Adam Jarosz

Emilia Miodońska