Władze Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU
dr hab. Beata Topij-Stempińska
e-mail: dyrektorinw@ignatianum.edu.pl

dyżur za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: czwartek: 13.15 - 14.00 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU DS. DYKATYCZNYCH
ks. dr Jarosław Charchuła SJ - urlop
e-mail: dydaktykainw@ignatianum.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU NAUK O WYCHOWANIU DS. STUDENCKICH
dr Irmina Rostek
e-mail: studenciinw@ignatianum.edu.pl

dyżur za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams: piątek od godz. 14.00 do 15.00

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów: