Strona główna Uczelnia Projekty POWER Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM)


Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM)

 

Akademia Ignatianum w Krakowie testuje model wsparcia „Wsparcie Integracyjno-Edukacyjne Migrantów (WIEM)” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 do 30.04.2022

Wartość projektu: 663 227, 23 PLN

Dofinansowanie projekty ze środków europejskich: 625 356, 95 PLN

Koordynator ds. Merytorycznych: dr hab. Artur Wołek, prof. AIK. Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Otoczeniem

Główny cel projektu

Celem projektu „WIEM” jest wsparcie integracyjno-edukacyjne dorosłych Cudzoziemców o niskich umiejętnościach podstawowych, do którego zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne. Wsparcie będzie realizowane 3-stopniowo poprzez diagnozę umiejętności, wsparcie edukacyjne i walidacje nabytych kompetencji. W projekcie zaplanowani udział 150 uczestników, osób dorosłych w wieku powyżej 25 lat.

 

Zadania w projekcie

Wybraną grupą docelową projektu są Obcokrajowcy w wieku 25+ przybywający głównie ze wschodu osoby, które pomimo różnego stopnia wykształcenia  zdobytego  w swoim rodzinnym kraju wymagają wsparcia edukacyjnego po przybyciu do Polski. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencję, które przyczynią się do poprawy ich sytuacji zawodowej i społecznej.

Do etapów udziału w projekcie należą:

-diagnoza umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne

-doradztwo i edukacja

-walidacja nabytych kompetencji