Strona główna Biblioteka Zapowiedź zmian w przestrzeni wirtualnej Biblioteki


28.02.2019

Zapowiedź zmian w przestrzeni wirtualnej Biblioteki


Rozpoczęły się przygotowania do zmiany strony internetowej Biblioteki oraz katalogu komputerowego.

W II kwartale br. planujemy uruchomienie portalu, w którym - oprócz dotychczasowych informacji o Bibliotece - znajdzie się miejsce na aktualności, bazę wiedzy i bloga. W III kwartale nastąpi zmiana katalogu komputerowego, który stanie się elementem zintegrowanego systemu bibliotecznego. Realizujemy w ten sposób cele Strategii rozwoju AIK na lata 2015-2020. Wdrożone zmiany zapewnią odpowiednie narzędzia dla świadczonych usług oraz ułatwią korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Prace dotyczące przestrzeni wirtualnej wymagają działań w przestrzeni fizycznej - przygotowań, szkoleń, testów - w związku z tym wystąpią trudności w korzystaniu z Biblioteki. Postaramy się, aby nie były one zbyt uciążliwe lub niespodziewane. Przewidujemy jednak konieczność zamykania Biblioteki w najbliższych miesiącach - całodziennego lub na kilka godzin w niektóre dni. Komunikaty będą dostępne na stronie internetowej, w kanale RSS oraz na profilu Facebook.