Dyżury

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Krzysztof Łabędź prof. nadzw. 

e-mail: krzysztof.labedz@ignatianum.edu.pl

 

Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

e-mail: politologia@ignatianum.edu.pl

 

Opiekun merytoryczny studiów doktoranckich z dyscypliny naukowej pedagogika

dr hab. Klaudia Węc prof. AIK

 e-mail: wecklaudia@gmail.com