Harmonogram wykładów

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Rok akademicki 2021/2022, semestr letni

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ FORMUŁA ZAJĘĆ: HYBRYDOWA (STACJONARNA + ONLINE)

SALA 012, BUDYNEK GŁÓWNY