Strona główna Rekrutacja Komunikaty Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021


09.07.2020

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/2021


Szanowni Kandydaci,
 
Rekrutacja na studia podyplomowe oferowane przez Akademię Ignatianum w Krakowie rozpocznie się od 10 lipca od godziny 12:00 w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatówe (w skrócie "IRK"). Poniżej przedstawiamy pełny terminarz rekrutacji:
od 10 lipca 2020 r. od godz. 12:00 do  30 września 2020 r. do godz. 14:00 *
Rejestracja kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK.
od 28 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. do godz. 14:00 ** w godzinach urzędowania biura.
Składanie wymaganych dokumentów w siedzibie Biura Rekrutacji.
do 1 października 2020 r.
Decyzja Dziekana w przedmiocie uruchomienia poszczególnej edycji studiów podyplomowych.
 * Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru do 15 października 2020 r., na kierunki co do których podjął decyzje o uruchomieniu.
** Przed złożeniem wymaganych dokumentów, kandydat jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem składania dokumentów na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie.  Regulamin zostanie podany kandydatowi za pośrednictwem systemu IRK oraz na stronie internetowej: https://ignatianum.edu.pl/studia-podyplomowe nie później niż do 21 sierpnia 2020 r.

 

Oferta studiów podyplomowych, wymagane dokumenty oraz warunki rekrutacji są dostępne na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce [STUDIA PODYPLOMOWE].