Zapraszamy na nowe studia podyplomowe: Etyka dla nauczycieli

Oferowane przez Instytut Filozofii studia podyplomowe z etyki zaadresowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencję i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem oferowanych studiów podyplomowych z etyki wyposażenie nauczycieli w:

  • ogólną wiedzę merytoryczną poprzez dostarczenie solidnego kompendium wiedzy w zakresie etyki oraz szczegółowych nauk o moralności uwzględniającego pluralizm epistemologiczny, aksjologiczny i światopoglądowy charakterystyczny dla europejskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego w tym obszarze,
  • podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwienie zdobycia przygotowania merytorycznego do nauczania w szkole przedmiotu etyka oraz wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) etyka na danym etapie edukacyjnym,

Unikalny charakter oferowanych studiów podyplomowych polega na ich interdyscyplinarnym charakterze. Proponowane studia umożliwiają - dzięki integracji wiedzy z obszaru filozofii i nauk szczegółowych - bardziej wieloaspektowe i dopasowane do wrażliwości młodego pokolenia, zrozumienie fenomenu moralności. W ten sposób studia uwzględniają rosnące zapotrzebowania kulturowe i światopoglądowe, związane z szybkim rozwojem nauk szczegółowych i biotechnologii. Naukowy obraz świata wpływa na aktualnie dokonujące się przemiany moralności, pogłębia pluralizm aksjologiczny i światopoglądowy, prowadzi do coraz większej polaryzacji stanowisk między różnymi próbami zrozumienia fenomenu moralności.

Więcej informacji o rekrutacji: https://ignatianum.edu.pl/artykul/nowy-kierunek-studiow-podyplomowych-etyka-dla-nauczycieli