Studia

Kierunek filozofia prowadzony przez Instytut Filozofii posiada zagraniczną akredytację dla programów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich wydaną przez AVEPRO (Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties Accreditation) 13 września 2018 roku na okres 5 lat. Agencja ta znajduje się w zbiorze oficjalnie uznanych przez Państwo Polskie instytucji akredytujących, które są istotne dla umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Zob. „Katalog kwalifikowanych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”. 

 

Studia I stopnia (licencjackie)

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące studiów licencjackich na kierunku filozofia.

Kiedy, gdzie i z kim odbywają się zajęcia: Harmonogram 

Jaki program studiów propnujemy studentom na pierwszym stopniu: Programy studiów

Opis kierunku i ścieżek na licencjacie: Kierunek i specjalności

Jakiego absolwenta chcielibyśmy wykształcić: Sylwetka absolwenta

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące studiów magisterskich na kierunku filozofia.

Kiedy, gdzie i z kim odbywają się zajęcia: Harmonogram

Jaki program studiów propnujemy studentom na pierwszym stopniu: Programy studiów

Opis kierunku i ścieżek na licencjacie: Kierunek i specjalności

Jakiego absolwenta chcielibyśmy wykształcić: Sylwetka absolwenta

 

Przygotowanie do nauczania etyki i filozofii w szkołach podstawowych i średnich

Jest to moduł dodatkowy, płatny, swobodnego wyboru.

Trwa trzy semestry i wtedy przygotowuje do nauczania etyki.

Czwarty semestr przygotowuje do nauczania filozofii.

Studenci pierwszego stopnia mogą wybrać ten moduł na drugim lub czwartym semestrze.

Studenci drugiego stopnia mogą wybrać ten moduł tylko na drugim semestrze studiów.