Informator dla studentów

Skróty nazw kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Kulturoznawstwa

FKLS - kulturoznawstwo, pierwszy stopień, stacjonarne

FKUS - kulturoznawstwo, drugi stopień, stacjonarne

FTLS - turystyka i rekreacja, pierwszy stopień, stacjonarne

Opiekunowie roczników w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2020/2021

KIERUNEK: Kulturoznawstwo

I rok Kulturoznawstwo – dr Bogumił Strączek 

II rok Kulturoznawstwo – dr Urszula Tes 

III rok Kulturoznawstwo – dr Anna Grzywa  

I rok Kulturoznawstwo II stopień – dr Edyta Koncewicz-Dziduch

 II rok Kulturoznawstwo II stopień – dr  hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK 

 

KIERUNEK: Turystyka i rekreacja

I rok Turystyka i rekreacja – mgr Karolina Gąszcz 

II rok Turystyka i rekreacja – dr Michał Szanduła I

II rok Turystyka i rekreacja – dr Piotr Krzysztoforski 

Koordynator Programu Erasmus +

Koordynatorem Programu Erasmus + w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Tomasz Dekert.

Kierunkowi Kierownicy Praktyk Studenckich

KIERUNEK: Kulturoznawstwo - dr Anna Grzywa

KIERUNEK: Turystyka i rekreacja - dr Piotr Krzysztoforski

Starostowie roku w Instytucie Kulturoznawstwa

KIERUNEK: Kulturoznawstwo

I FKLS - Violetta Petliak

II FKLS - Maria Łata

III FKLS – Kamil Korona

I FKUS - Magdalena Cieśla

II FKUS - Maciej Jędrychowski

 

KIERUNEK: Turystyka i rekreacja

I FTLS - Emilia Siedmilat

II FTLS - Maciej Pawlak

III FTLS - Patrycja Nogieć