Informator dla studentów

Dyżury sekretariatu Wydziału Filozoficznego w roku akademickim 2019/2020

poniedziałek: sekretariat nieczynny

wtorek: godz. 10.00 - 14.00 (studia stacjonarne)

środa: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

czwartek: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

piątek: godz. 9.00 - 13.00 (studia stacjonarne)

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin dyżurów.

Skróty nazw kierunków studiów

FKLS - kulturoznawstwo, pierwszy stopień, stacjonarne
FKUS
 - kulturoznawstwo, drugi stopień, stacjonarne

FDLS
 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszy stopień, stacjonarne
FDUS- dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugi stopień, stacjonarne
FTLS - turystyka i rekreacja, pierwszy stopień, stacjonarne

Opiekunowie roczników w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2019/2020

I FKLS: dr Urszula Tes (e-mail: urszula.tes@ignatianum.edu.pl)

II FKLS: dr Anna Grzywa (e-mail: anna.grzywa@ignatianum.edu.pl)

III FKLS: dr Barbara Hryszko (e-mail: barbara.hryszko@ignatianum.edu.pl)

 

I FKUS: ks dr hab. Stanisław Cieślak SJ (e-mail:stanislaw.cieslak@ignatianum.edu.pl)

II FKUS: dr hab. Leszek Zinkow (e-mail: leszek.zinkow@ignatianum.edu.pl)

 

I FDLS: dr Bożena Prochwicz-Studnicka (e-mail: bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl)

II FDLS: mgr Katarzyna Daraż-Duda (e-mail: katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl)

III FDLS: dr Józef Ruszar (e-mail: jozef.ruszar@ignatianum.edu.pl)

 

I FDUS: ks.dr hab. Paweł Maciaszek (e-mail: pawel.maciaszek@ignatianum.edu.pl)

II FDUS: dr Bogusława Bodzioch-Bryła (e-mail: boguslawa.bodzioch-bryla@ignatianum.edu.pl)

 

I FTLS: dr Lech Haydukiewicz (e-mail: lech.haydukiewicz@ignatianum.edu.pl)

II FTLS: dr Piotr Krzysztoforski (e-mail: piotr.krzysztoforski@ignatianum.edu.pl)

III FTLS: dr Krzysztof Duda (e-mail: krzysztof.duda@ignatianum.edu.pl)

 

 

 

Koordynator Programu Erasmus +

Koordynatorem Programu Erasmus + w Instytucie Kulturoznawstwa jest dr Tomasz Dekert.

Kierunkowi Kierownicy Praktyk Studenckich

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - mgr Katarzyna Daraż-Duda; dyżur: piątek, godz. 16.00-17.00, pok. 411

Kierunek Kulturoznawstwo - dr Dariusz Grzonka; dyżur: środa, godz. 9.45-11.30, pok. 522.

Kierunek Turystyka i rekreacja: dr Lech Haydukiewicz; dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.30, pok. 522.

Starostowie w Instytucie Kulturoznawstwa

Rok akademicki 2019/2020

I FKLS - Gabriela Rodak
II FKLS - Kamil Korona
III FKLS – Magdalena Cieśla

I FKUS - Maciej Jędrychowski
II FKUS - Poitr Czerski 

I FDLS - Piotr Bukański
II FDLS - Maria Magdziarz
III  FDLS - Oliwia Siwicka

I FDUS - Aleksandra Góra
II FDUS - Marcin Hubka

I FTLS - Zuzanna Olesik
II FTLS - Patrycja Nogieć
III FTLS - Angelika Cistoń

 

KOŁA NAUKOWE