Informator dla studentów

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRÓTY NAZW KIERUNKÓW STUDIÓW

FDLS - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pierwszy stopień, stacjonarne

FDUS - dziennikarstwo i komunikacja społeczna, drugi stopień, stacjonarne

HARMONOGRAMY

HARMONOGRAMY dla studiów I stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/harmonogramy59/2445

 

HARMONOGRAMY dla studiów II stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/harmonogramy63/2449

 

 

PROGRAMY

PROGRAMY dla studiów I stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/programy9/2446

 

PROGRAMY dla studiów II stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/programy10/2450

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

SYLWETKA ABSOLWENTA studiów I stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta10

 

SYLWETKA ABSOLWENTA studiów II stopnia:

https://www.ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta11/2451

 

 

SESJA EGZAMINACYJNA

Informacje na ten temat aktualizowane są na bieżąco pod adresem:

Sesja egzaminacyjna - semestr zimowy 2021/2022

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW w roku akademickim 2020/2021

I FDLS: mgr Katarzyna Daraż-Duda katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

II FDLS: dr Paulina Winiarska paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl

III FDLS: dr Bożena Prochwicz-Studnicka bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

 

I FDUS: ks. dr Przemysław Bukowski przemyslaw.bukowski@ignatianum.edu.pl

II FDUS: dr Paweł Nowakowski pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl

 

 

KIERUNKOWY KIEROWNIK PRAKTYK STUDENCKICH

mgr Katarzyna Daraż-Duda katarzyna.daraz-duda@ignatianum.edu.pl

dyżur w sesji zimowej 2021/2022

poniedziałek, godz. 11.30-12.30, on-line - Zespół w Microsoft Teams: Dyżur w sesji_konsultacje.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+

Koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Dziennikarstwa jest dr Paweł Nowakowski, kontakt: pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl 

STAROŚCI W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA

I FDLS - Krzysztof Grzybczyk

II FDLS - Natalia Sieradzka

III FDLS - Bukański Piotr

 

I FDUS - Antonina Guzik

II FDUS - Daria Okaz