Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Termin dyżuru w roku akademickim 2020-2021, semestr letni:

godz: , p. nr 7  -  Centrum  Medialne  lub  przez  platformę Microsoft Teams (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA DS. STUDENCKICH

dr Dariusz Grzonka

e-mail: dariusz.grzonka@ignatianum.edu.pl

 

RADA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA:

Dziekan Wydziału Filozoficznego: dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa: ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich: dr Dariusz Grzonka

Kierownicy Katedr:

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

dr Leszek Gęsiak SJ

 

Przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych:

dr Paulina Winiarska

Przedstawiciele pracowników dydaktycznych:

red. Paweł Sołtysik

Przedstawiciel pracowników administracyjnych:

mgr Weronika Siwek

Przedstawiciele studentów:

Monika Chrzanowska

Michalina Osiecka