Władze i Rada Instytutu

DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Termin dyżuru w roku akademickim 2021-2022, semestr zimowy:

Dyżur - poniedziałek: 9,00-9,30 oraz wtorek: 10,00-11,00 (on-line lub po wcześniejszym umówieniu w Centrum Medialnym, p. 7)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA DS. STUDENCKICH

dr Paulina Winiarska 

e-mail: paulina.winiarska@ignatianum.edu.pl

 

Termin dyżuru w roku akademickim 2021-2022, semestr zimowy:

Dyżur stacjonarny (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

dyżur: środa 12.00 - 13.00 Centrum Medialne pokój nr 7 (jako Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich)

dyżur: środa 13.00 - 14.00 Centrum Medialne pokój nr 7 (jako wykładowca)

 

ZASTĘPCA DYREKTOIRA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA DS. OGÓLNYCH

dr Paweł Nowakowski 

e-mail: pawel.nowakowski@ignatianum.edu.pl

 

Termin dyżuru w roku akademickim 2021-2022, semestr zimowy:

Dyżury (po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym):

dyżur dydaktyczny - dla studentów: środa, godz. 9.30 – 10.00, s. 7 w Centrum Medialnym,

dyżur Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych: środa, godz. 10.00 – 11.00, s. 7 w Centrum Medialnym,

dyżur dydaktyczny online: środa, godz. 16.30 – 17.00, MS Teams, zgłoszenie mailem lub w aplikacji

 

 

 

RADA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA:

Dziekan Wydziału Filozoficznego: dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa: ks. dr hab. Paweł Maciaszek

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa ds. Studenckich: dr Dariusz Grzonka

Kierownicy Katedr:

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

ks. dr hab. Leszek Gęsiak SJ

Przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych:

dr Paulina Winiarska

Przedstawiciel pracowników dydaktycznych:

red. Paweł Sołtysik

Przedstawiciel pracowników administracyjnych:

 

Przedstawiciele studentów:

 

KATEDRA EWANGELIZACJI MEDIALNEJ

ks. dr hab. Paweł Maciaszek

dyżur: poniedziałek - 9.00-9.30, wtorek - 10.00-11.00

(on-line lub po wcześniejszym umówieniu w Centrum Medialnym, p. 7)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA

dr Paweł F. Nowakowski

Dyżury (po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym):

dyżur dydaktyczny - dla studentów: środa, godz. 9.30 – 10.00, s. 7 w Centrum Medialnym,

dyżur Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych: środa, godz. 10.00 – 11.00, s. 7 w Centrum Medialnym,

dyżur dydaktyczny online: środa, godz. 16.30 – 17.00, MS Teams, zgłoszenie mailem lub w aplikacji.

 

dr Dariusz Grzonka

dyżur: poniedziałek, g. 13.15 – 14.00

(w formie on-line poprzez MC Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym)

 

ASYSTENT DYDAKTYCZNY

mgr Katarzyna Daraż-Duda

dyżur: poniedziałek, godz. 11.30-12.30, pokój 520

 

ASYSTENT DYDAKTYCZNY

mgr Piotr Ufnal

dyżur (stacjonarnie): poniedziałek 9:00-9:30 pokój 010 Budynek Główny (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)

dyżur (online): poniedziałek 9:30– 10:00 Microsoft Teams

piotr.ufnal@ignatianum.edu.pl (po wcześniejszym umówieniu drogą mailową)