Zaświadczenia

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych wystawia dwa rodzaje zaświadczeń:

  • Zaświadczenie o ukończonym lektoracie wraz z oceną z egzaminu
  • Zaświadczenie o ocenie z realizowanego przez MSJO przedmiotu

Prosimy pamiętać, iż jednostka MSJO nie jest jednostą certyfikującą oraz nie wystawia certyfikatów znajomości języka na danym poziomie. 

 

W celu uzyskania zaświadczenia prosimy kontaktować się z: 

Centrum Obsługi Studenta - cos@ignatianum.edu.pl