Strona główna Rekrutacja Komunikaty Regulamin składania wpisu na studia przez przyjętych kandydatów


26.08.2020

Regulamin składania wpisu na studia przez przyjętych kandydatów


Jeżeli 27 sieprnia w systemie rekrutacyjnym IRK pojawi się kandydatowi status "zakwalifikowany" to oznacza, że kandydat został przyjęty na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wpisu na  studia dokonuje się stacjonarnie na terenie uczelni (ul. Kopernika 26, Kraków) zgodnie z terminarzem rekrutacji

Poprzez wyrażenie "wpis na studia", ma się na myśli złożenie w siedzibie Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów w celu ostatecznego zapisania się na listę studentów.

Każdy przyjęty na studia kandydat powinien zapoznać się z obowiązującym regulaminem składania wpisu na studia na terenie AIK. Celem regulaminu jest  zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom które w czasie wpisów będą obecne na terenie AIK.