Strona główna Rekrutacja Komunikaty Terminarz rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia.


03.06.2020

Terminarz rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia.


Szanowni Kandydaci,
informujemy, że rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się od 1 lipca 2020 r. Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów - w skrócie IRK (link do systemu zostanie podany w późniejszym czasie).
Poniżej prezentujemy szczegółowy terminarz rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie), jednolite studia magisterskie oraz na studia II stopnia (magisterskie):

 

NABÓR GŁÓWNY - na wszystkie kierunki studiów z Oferty Edukacyjnej na rok akademicki 2020/2021

od 01.07.2020 r. (środa) godz. 10:00
do 21.08.2020 r. (piątek) godz. 23:59
Rejestracja elektorniczna kandydatów w systemie IRK, deklaracja kierunku i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
do 21.08.2020 r. (piątek) godz. 23:59
 • Wprowadzenie przez kandydatów wyników maturalnych (studia I stopnia i jednolite studia magisterskie) lub wprowadzenie oceny na dyplomie oraz średniej z całości studiów (studia II stopnia).
 • Przesłanie skanów wymaganych dokumentów w systemie IRK (świadectwa egzaminu dojrzałości tzw. "starej matury do 2005 r."; matur zagranicznych; tłumaczeń przysięgłych dokumentów w obcym języku; certyfikaty; dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementy do dyplomu LUB zaświadczenia z uczelni o obronie wraz z informacją o ocenie na dyplomie i średnej z całości studiów - więcej informacji w zakładce wymagane dokumenty).
   
 • W przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 19.08 - 21.08 - przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
24.08.2020 r. (poniedziałek)
Egzamin znajomości języka polskiego dla cudzoziemców/test z języka angielskiego dla kandydatów na filologię angielską z maturą zagraniczną (forma i zasady przystąpienia do egzaminu/testu zostanie określona w późniejszym czasie).
27.08.2020 r. (czwartek) godz. 11:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (list przyjętych, list rezerwowych, list nieprzyjętych na studia).
28.08.2020 r. (piątek) - 04.09.2020 r. (piątek)
Wpisy na studia (składanie wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów).
08.09.2020 r. (wtorek)
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów z list rezerwowych.
09.09.2020 r. (środa) - 12.09.2020 r. (sobota)
Wpisy na studia przyjętych kandydatów z list rezerwowych.
 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 1 (OTWARTY W PRZYPADKU NIEZAPEŁNIENIA LIMITÓW NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI)

od 28.08.2020 r. (piątek) godz. 08:00
do 15.09.2020 r. (wtorek) godz. 23:59
Rejestracja elektorniczna kandydatów w systemie IRK, deklaracja kierunku i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
do 15.09.2020 r. (wtorek) godz. 23:59
 • Wprowadzenie przez kandydatów wyników maturalnych (studia I stopnia i jednolite studia magisterskie) lub wprowadzenie oceny na dyplomie oraz średniej z całości studiów (studia II stopnia).
 • Przesłanie skanów wymaganych dokumentów w systemie IRK (świadectwa egzaminu dojrzałości tzw. "starej matury do 2005 r."; matur zagranicznych; tłumaczeń przysięgłych dokumentów w obcym języku; certyfikaty; dyplom ukończenia studiów wyższych i suplement do dyplomu LUB zaświadczenie z uczelni o obronie wraz z informacją o ocenie na dyplomie i średnej z całości studiów - więcej informacji w zakładce wymagane dokumenty).
 • w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 12.09 - 15.09 - przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
18.09.2020 r. (piątek) godz. 11:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (list przyjętych, list rezerwowych, list nieprzyjętych na studia).
19.09.2020 r. (sobota) - 22.09.2020 r. (wtorek)
Wpisy na studia (składanie wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów).
24.09.2020 r. (czwartek) godz. 15:00
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych kandydatów z list rezerwowych.
25.09.2020 r. (piątek) - 28.09.2020 r. (poniedziałek)
Wpisy na studia przyjętych kandydatów z list rezerwowych.
 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2 (OTWARTY W PRZYPADKU NIEZAPEŁNIENIA LIMITÓW NA KIERUNKI STUDIÓW II STOPNIA)

od 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 08:00
do 09.10.2020 r. (piątek) godz. 23:59
Rejestracja elektorniczna kandydatów w systemie IRK, deklaracja kierunku i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej.
do 09.10.2020 r. (piątek) godz. 23:59
 • Wprowadzenie przez kandydatów oceny na dyplomie ukończenia studiów oraz średniej z całości studiów (studia II stopnia)
 • Przesłanie skanów wymaganych dokumentów w systemie IRK (dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu/ zaświadczenie z uczelni o obronie wraz z oceną na dyplomie i średnej z całości studiów -więcej informacji w zakładce wymagane dokumenty).
 • w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej w terminie 07.10 - 09.10 - przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (list przyjętych, list nieprzyjętych na studia).
13.10.2020 r. (wtorek) - 15.10.2020 r. (czwartek)
Wpisy na studia (składanie wymaganych dokumentów przez przyjętych kandydatów).
 
 • Wszystkie etapy rekrutacji - poza składaniem wpisu na studia - odbędą się w formie zdalnej (on-line za pośrednictwem systemu IRK).
 • Wpisy na studia będą dokonywane przez kandydatów lub ich pełnomocników stacjonarnie na terenie Uczelni (zgodnie z powyższym harmonogramem) - Uczelnia  zapewni przyjętym kandydatom bezpieczeństwo w trakcie tego procesu tak aby zostały spełnione wszystkie wymogi sanitarne. W czasie trwania etapu wpisów, wstęp na uczelnie będą miały tylko osoby przyjęte na studia (osoby towarzyszące będą proszone o niewchodzenie do budynku Uczelni i o pozostanie na zewnątrz).
 • Zasady składania dokumentów na potrzeby wpisów będą określona w osobnym komunikacie w późniejszym czasie. Przyjęci na studia kandydaci będą zobowiązani do zastosowania się do zasad bezpieczeństwa, które zostaną przesłane w trakcie ogłoszenia wyników.
 • Poza terminem składania wpisu na studia przez przyjętych kandydatów, Akademia Ignatianum będzie nieczynna dla kandydatów i studentów.
 • Opłaty za studia niestacjonarne, limity przyjęć oraz programy studiów w roku akademickim 2020/2021 zostaną podane pod koniec czerwca.
 • Wszelkie pytania i sprawy do załatwienia dotyczące rekrutacji na studia, prosimy załatwiać drogą korespondencji elektornicznej na adres email: rekrutacja@ignatianum.edu.pl  lub korespondencją tradycyjną na adres: Biuro Rekrutacji, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków (telefon na chwile obecną jest nieczynny - poinformujemy Państwa kiedy zostanie uruchomiona infolinia dla kandydatów).

 

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie:

 "KANDYDACI na studia w AIK"