Strona główna Rekrutacja Komunikaty Wybór ścieżki edukacyjnej "Arteterapia z twórczą resocjalizajcą" (Rekrutacja na studia II stopnia z Pedagogiki)


22.07.2020

Wybór ścieżki edukacyjnej "Arteterapia z twórczą resocjalizajcą" (Rekrutacja na studia II stopnia z Pedagogiki)


  • Kandydaci zainteresowani podjęciem ścieżki edukacyjnej "Arteterapia z twórczą resocjalizacją", w pierwszej kolejności powinni wziąć udział w rekrutacji na kierunek Pedagogika studia II stopnia (tryb stacjonarny/niestacjonarny) za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji.
  • Warunki rekrutacji na kierunek Pedagogika studia II stopnia znajdują się [TUTAJ].
  • Wyboru ww. ścieżki edukacyjnej dokonuje kandydat dopiero po przyjęciu na studia.
  • Po przyjęciu na studia, kandydat w trakcie dokonywania wpisu może zadeklarować wybór tej ścieżki poprzez złożenie pisemnej deklaracji wyboru ścieżki edukacyjnej "Arteterapia z twórzczą resocjalizacją".
  • Rekrutacja na ścieżkę edukacyną „Arteterapia z twórczą resocjalizacją” polega na zaprezentowaniu portfolio swoich prac artystycznych oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Portfolio powinno zawierać:
Dane osobowe
Imię i nazwisko,
Dane kontaktowe: adres mailowy, telefon, własna strona internetowa (oczywiście tylko w przypadku, gdy odnosi się bezpośrednio do Państwa praktyki artystycznej, fotografia to także dobry pomysł, choć nie jest wymagana).
Życiorys artystyczny
Zwięzłe streszczenie dotychczasowych dokonań, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego i artystycznego: certyfikatów, projektów, kursów, wystaw, koncertów, spektakli i form scenicznych. Poszczególne pozycje w życiorysie proszę zapisywać według jednego klucza np. w przypadku wystaw swoich prac może to wyglądać następująco: rok; tytuł/temat wystawy; nazwa miejsca/przestrzeni ekspozycyjnej, miasto/strona internetowa/FB itd.).
Lista powinna być ułożona chronologicznie z podziałem na kategorie np.
•    wykształcenie;
•    odbyte kursy, zdobyte certyfikaty, stypendia, nagrody (skany zał. 1);
•    doświadczenie zawodowe (np. rekomendacje; podziękowania skany zał. 2)
•    wystawy indywidualne i zbiorowe;
•    koncerty;
•    formy sceniczne;
•    udział w konkursach i przeglądach twórczości artystycznej;
•    udział/realizowane projekty (np. publikacje, ulotki/plakaty, warsztaty, spektakle, wolontariaty, plenery itd).
Zainteresowania/ cele artystyczne
Krótkoterminowe i długoterminowe.

Prosimy o przedstawienie tego, co Państwo robią oraz dlaczego to robią. Jakie przyświecają temu idee, jakim problemom stawiacie Państwo czoła, jakie zagadnienia poruszacie/podejmujecie w swoich pracach/działaniach artystycznych. Warto też napisać nieco o źródłach inspiracji oraz swojej motywacji. Wszystko niech będzie czytelne, by nie przytłoczyć odbiorcy. Deklaracja artysty może mieć dowolną długość.
Galeria dokonań artystycznych
Prezentacja prac, nagrań, zwana często galerią, zależy od rodzaju tworzonych dzieł. Inaczej przedstawią Państwo zbiór fotografii, grafiki czy obrazów, a inaczej filmy, formy sceniczne czy koncerty. Niezależnie od tego, istnieją pewne ogólne zasady, o których warto zawsze pamiętać by podzielić je na kategorie, krótko opisać (np. tytuł, rok powstania.
Informacje prasowe
Jeżeli posiadają Państwo informacje w prasie o Państwa dokonaniach; koncertach, wystawach, projektach, nie zapomnijcie dodać tego faktu w portfolio. Publikując skany artykułów, pamiętajcie o krótkim opisaniu każdego z nich np. autor; tytuł artykułu; tytuł oraz numer czasopisma, magazynu, publikacji; rok wydania; numery stron.

Staranne opisanie artykułów jest nie tylko oznaką profesjonalizmu, ale przede wszystkim ułatwia odbiorcom zweryfikowanie przedstawianych informacji.
Zapowiedzi/Aktualności
W niektórych przypadkach w portfolio można umieścić sekcję poświęconą nadchodzącym wydarzeniom związanym z Państwa aktywnością artystyczną. Aktualności są doskonałym sposobem na pokazanie, że cały czas aktywnie Państwo działacie.
  • Poczas rozmowy kwalifikacyjnej będą poruszane kwestie dotyczące dorobku artystycznego kandydata, jego dokonań na polu sztuki, plany, zainteresowania konkretne pomysły, projekty które udało się kandydatowi zrealizować.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent tej ścieżki edukacyjnej może podjąć pracę jako:
  • pedagog-arteterapeuta w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych, leczniczych,

Ponadto, w przypadku osób, które ukończyły studia I stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej:

  • pedagog w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu czy ośrodkach readaptacyjnych.