Strona główna Uczelnia Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne (od 01.01.2021)


Zamówienia publiczne (od 01.01.2021)

Od stycznia 2021 r. postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowania regulaminowe (zakupy poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) publikowane będą w Profilu Nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum