Wzory dokumentów

W związku z wdrożeniem systemu USOS,  większość podań trzeba składać za jego pośrednictwem.
Aby złożyć podanie należy wejść w zakładkę "DLA STUDENTÓW" -> "PODANIA"-> "Złóż nowe podanie".
Pozostałe podania niewymienione w katalogu podań w systemie USOSweb, których wzory znajdują się poniżej, należy złożyć w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- w wersji papierowej w siedzibie Centrum Obsługi Studenta (po wcześniejszej rezerwacji terminu przez portal Booksy);
- wypełniony dokument przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej AIK w systemie ePUAP 
- w wersji papierowej przesłać przesyłką pocztową na adres: "Centrum Obsługi Studenta Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków".
Doktoranci Szkoły Doktorskiej

Wzory znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej -> Przekierowanie

Doktoranci studiów III stopnia - Wydziału Filozoficznego

Wzory znajdują się na stronie Wydziału Filozoficznego -> Przekierowanie

Doktoranci studiów III stopnia - Wydziału Pedagogicznego

Wzory znajdują się na stronie Wydziału Pedagogicznego -> Przekierowanie

Doktorat eksternistyczny

Wzory znajdują się na stronie Rady ds. Stopni Naukowych -> Przekierowanie