Wzory dokumentów

Proces dyplomowania

Szanowni Państwo,

wszystkie informacje nt. składania prac dyplomowych, terminach obron i wymogach formalnych znajdą Państwo na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/proces-dyplomowania