Programy studiów

Instytut Dziennikarstwa
Instytut Filozofii

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

program studiów filozofia I st

 

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

program studiów filozofia II st

Instytut Kulturoznawstwa

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

program studiów kulturoznawstwo I st

 

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

program studiów kulturoznawstwo II st

 

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA 

program studiów turystyka i rekreacja I st

 

Instytut Psychologii
Instytut Nauk o Politycie i Administracji
Instytut Nauk o Wychowaniu